logo2

Magyarország Alaptörvényében kötelezte a mindenkori kormányt a külhoni magyar közösségek iránt érzett felelősség vállalásáról.

2010 óta a magyar nemzetpolitika ebben a szellemben szolgálja az immár világnemzetté vált magyarság határok feletti nemzetegyesítő törekvéseit. Közel egymillió új magyar állampolgár, a Kárpát-medencében elindított gazdaságfejlesztő programok jelzik az ország erősödését. Az egyre kiterjedtebb kisebbségi magyar oktatási rendszer –a gazdaságfejlesztési támogatások mellett-, a szülőföldön boldogulás nélkülözhetetlen része, amely az anyanyelv megmaradását és a nemzeti önazonosság erősítését jelentik.

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, melynek célja a 2010. évi CLXXXII.tv. szerint a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

Bővebben...

A Béres Gyógyszergyár Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú, családi irányítású gyógyszergyártója, a hazai gyógyszerpiac meghatározó szereplője, az egészségvédő piac vezető vállalkozása. Több mint negyedszázados fennállásunk óta elsődleges feladatunknak az élet és az egészség védelmét tekintjük. Hitvallásunk szerint az ember egészségét a maga teljességében értelmezzük, valljuk, hogy egészségünk jó vagy rossz állapotát a testi egészség mellett a lelki és a szociális egészségünk állapota is meghatározza. A test, a lélek és a szociális egészség karonfogva járnak egymással, testünk és lelkünk egészsége mellett az élet teljességéhez a közösségi hovatartozás éppúgy nélkülözhetetlen hozzátartozó. Végső soron egészségi állapotunkban fontos szegmens családunk, baráti közösségeink állapotán túl egész nemzetünk, magyarságunk ereje is. Ezért testünk jó állapotban tartását, lelki egészségünk fenntartását és közösségeink, magyarságunk megtartását egyaránt gondoznunk, ápolnunk kell.

kormany tamogatas

"ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN" minden jog fenntartva