logo2


A doktornőnél Nagymányok és Kismányok lakossága mellett a kistérség valamennyi községéből, de országosan is előfordul páciens. Aki egyszer a betege volt, elköltözés után is megpróbál a védőszárnyai alatt maradni. Bármilyen egészségügyi problémával személyre szólóan kész foglalkozni függetlenül a páciens korától, nemétől és egyéb adottságaitól, szociális helyzetétől.

Szakmai alázattal vállalja a rendelkezésre állást munkaidőben és azon túl is. Ez a feltételek nélküli önzetlen munka és teherbírás kivívta kliensei tiszteletét és elismerését. A tisztelet kölcsönös ebben a kapcsolatban, melynek legerősebb pillére a doktornő személyes példamutató személyisége, betegekhez való viszonyulása, egyedi szófordulatai, a rituálék, melyeket következetesen alkalmaz. Kézfogás érkezéskor, távozáskor, „Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával”, „Örülök, hogy megkeresett!”, „Miben segíthetek?”, „Maga egy tündér!”, testi közelség az elesett betegnek egy arc végig simításával. Lehalkuló beszélgetés a bizalom jeléül. Kérdésben megfogalmazott tréfálkozó hangnem a mosoly előcsalogatására. Kinek-kinek állapota és lelki szükséglete szerint. A beteg iránti tisztelet továbbá testet ölt az érdeklődő odafordulásban, megtisztelő figyelemben, a meghallgatásban, az együtt érző, befogadó visszajelzésekben elkeseredettek megvigasztalásában és felkarolásában, a tájékoztatásban, a feltett kérdések korrekt megválaszolásában.

Telefonon és személyesen is elérhető, kedves, de határozott. A döntés mindig a betegé, de a lehetőségek és orvosi vélemény nagy súllyal esik latba, élvezi betegei bizalmát, melyet praxisának kiterjedtsége is bizonyít. Türelemmel magyaráz, és segíti a problémák megértését, feldolgozását. Figyelmességének további jelei az időpontokról adott emlékeztetők, melyik beteg, milyen rendszeres vizsgálati időpontja esedékes.
Nem szereti a hálálkodást, hiszen kötelességének, hivatásának tartja mindazt, amit tesz. Hálapénzzel próbálkozni sem lehet, végigsértenénk. Tudjuk, hogy ahogyan vezeti praxisát és gondoskodik a családok egészségügyi ellátásról messze több kötelességtudatnál. Ezért nekünk, betegeknek is ki kellett tanulnunk, mivel viszonozhatjuk a felénk áradó szeretetét, törődését, mivel tudunk örömet szerezni neki. Meghívjuk települési és civil rendezvényeinkre, programjainkra. Keressük társaságát a szabadidős rendezvényeken. Felkérjük előadások megtartására. Éreztetjük vele, hogy szükségünk van rá, kikérjük véleményét. Mindkét település díszpolgári címet adományozott számára, ezzel nyilvánosan is elismertük tevékenységét. Az év családorvosa a Kárpát-medencében jelölés is egy olyan lehetőség, amikor módunk van kinyilvánítani mindazt, amit érzünk, gondolunk családorvosi munkájáról, személyéről.

Nagymányok- Kismányok

Nagymányok 2375 lakosú város Tolna megyében, a Mecsek hegység keleti kiágazásának északi oldalán. A település gazdasági életét a vállalkozások sokszínűsége és sokfélesége teszi érdekessé és stabillá. A kistérségben a legnagyobb és legjelentősebb cégek Bonyhád mellett Nagymányokon koncentrálódnak. Iparterület került kialakításra a település keleti-délkeleti határában. A vállalkozások által foglalkoztatott helyi és környékbeli lakosok száma jelentős.

Nagymányokon elérhető szolgáltatások vonzóak, az idegenforgalom fejlődése is megindult, a település rendelkezik nívós szolgáltatást nyújtó szálláshellyel, egyre népszerűbb kirándulóközpont.
Nagymányok társulásban biztosítja az „Őszikék” Szociális Intézmény keretin belül az idős, önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes, de egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igénylő lakosok tartós elhelyezését, ellátja a szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat.

Nagymányok több határon túli településsel tart fenn jó együttműködési viszonyt, négy településsel partnerkapcsolati együttműködés is aláírásra került.
Társadalmi életében jelentős szerepet játszanak a nemzetiségi önkormányzatok, a különböző alapítványok, egyesületek és klubok és a civil szervezetek. www.nagymanyok.hu
Nagymányok a kistérségben a második legnagyobb, legfejlettebb, funkcionálisan leggazdagabb település, mely a közép-, valamint az alapszintű ellátások, intézmények tekintetében biztosítja a saját és a vonzáskörzetébe tartozó települések lakóinak minél színvonalasabb, szélesebb körű ellátását.

Kismányokért Egyesület

A négyszáz fős zsákutcás településen 1998-ban alakult az egyesület. Az alapító okiratban lefektetett deklarált célok mentén végezzük munkánkat és szervezzük a falu programjait, kulturális életét. Célunk felgyorsítani azokat a folyamatokat, melyek során növekedne a faluért, annak fejlődéséért tenni akarók száma, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

Kiemelt céljaink: A település természet és környezetvédelme; 2. A település esztétikai képének javítása. Közterületek szépítése fásítással, éves szemétgyűjtési akció, templomkert és nagytakarítás szervezése. 3. A helyi kulturális és sportélet széleskörű támogatása. 4. Kulturális és sporttevékenységek szervezése, ezen belül: - kulturcentrum, klubhelyiségek ( ifjúsági, idősek klubja ) játszótér, szabadidőpark létrehozása, ápolása - programok szervezése - kapcsolatok kiépítése más hasonló célú belföldi és külföldi közösségekkel, elsősorban a körjegyzőség településeivel és Nagymányok település civil egyesületeivel; 4. Egészségvédelem, szociális tevékenység.; 5. Gyermek és ifjúságvédelem; 6. Kismányok természeti, történelmi, építészeti, művészeti értékeinek megőrzése, ápolása, gyarapítása.


kormany tamogatas

"ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN" minden jog fenntartva