logo2

A Magyar Nemzeti Tanács a szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzata, a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve, amelynek közvetítésével az itt élő magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív jogát az önkormányzáshoz a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén.

A Vajdaságban a magyar nemzeti közösség a legnépesebb: a lakosság 13 százalékát képezi. A tanács programjának középpontjában ennek a közösségnek egésze áll különböző szakmai, területi, földrajzi lehetőségeinek, elképzeléseinek az összességével. A hatáskörébe beletartozik minden olyan kérdés, amely az itt élő magyarság előretörését segítheti, a fiatalokat pedig az itthon maradásra biztatja. Ezen az úton legfontosabb segítőnk és támaszunk az anyaország, Magyarország.

Mindemellett a vajdasági magyarság életének számos olyan mozzanata is van, amely bár kívül esik a testület hatáskörén, mégis közösségi szempontból nagyon fontos számára: ide tartozik a egészségügy fejlesztése is, azon belül pedig a magyar családorvosi hivatás megbecsültségének az erősítése. Ezért tartjuk nagyon fontosnak az „Év Családorvosa a Kárpát-medencében” díj vajdasági népszerűsítését és segítését. A pályázat mozgósító ereje nemcsak azért jelentős közösségünk számára, mert életminőségjavító és életvezetési képességeket fejleszt, hanem azért is, mert hozzájárul a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez, és növeli közösségünk életképességét és erejét. Az ilyen általános orvosi alternatív közösségépítő módszerek alkalmazása különösen fontos az olyan közösségekben, amelyekben a cél nem más, mint a remény felkeltése, az egyetemesség és a különbözőség felfedezése, az önzetlenség, az összetartozás örömének megtapasztalása, a katarzis átélése és a közösségi értékeket, normákat, véleményeket, a világról való ismereteket szellemileg és érzelmileg bensővé, sajáttá tenni.

Dr. Hajnal Jenő, elnök

kormany tamogatas

"ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN" minden jog fenntartva