logo2

2018. május 17.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÉKHÁZÁNAK KRÚDY GYULA TERMÉBEN

Prof. Dr. Balogh Sándor, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) elnöke házigazdaként köszöntötte a díjátadó ünnepség résztvevőit. Külön Dr. Gógl Árpádot, egykori egészségügyi minisztert, Prof. Dr. Hajnal Ferencet, a MÁOTE leendő elnökét és Dr. Hidas Istvánt, a MÁOTE örökös elnökét.

Egyben kifejezte köszönetét is mindazoknak, akik AZ ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN – 2017. elnevezésű pályázat sikerének részesei voltak. Jólesően nyugtázta azokat a megnyilvánulásokat, gesztusokat is, amelyek az anyagi természetű segítség mellett, vagy attól függetlenül támogatták a fennállásának 50. évfordulóját az elmúlt évben ünneplő MÁOTE kezdeményezését. A pályázat előzményére utalva elmondta, hogy az Országos Alapellátási Intézet (OALI) 2010-ben írta ki először Az év praxisa nevű pályázatot, amelynek elsőrendű célja a háziorvosi, a háziorvosi praxisban folyó munka nyilvános elismerése. Az első év sikere alapján az OALI a pályázatot kiterjesztette a határon túli, magyarok lakta területekre is, ekkor módosult a pályázat elnevezése, s lett Az év praxisa a Kárpát-medencében. E hagyományt folytatta a MÁOTE, valamelyest megváltoztatott tartalommal és keretek közt, illetve módosított néven. Az elismerésre különféle, határon belüli és határon túli magyar szervezetek terjeszthették föl a doktorokat, kurátorok bírálták el a pályázatokat, majd megszületett a döntés.

Balogh doktor úr kitért a népegészségügy pozitívumai kapcsán arra is, hogy ezek alapját képezi a háziorvosi munka, s ez a pályázat az utóbbi elismerését, honorálását is szolgálja. Elismerés a fölterjesztettek, díjazottak számára, ráadásul az őket közvetlenül körülvevők által kezdeményezett elismerés. Jelképes, hogy a családok világnapján, a családorvosok (háziorvosok, körzeti orvosok: nevezzék bárhogy ugyanazt a tevékenységet) világnapján tarthatják ezt a díjátadót.

Dr. Gógl Árpád barátsággal köszöntötte a jelenlévőket. Először arról emlékezett meg, hogy hozzávetőleg negyed századdal ezelőtt létrejött egy kezdeményezés a háziorvosi kompetencia áttekintésére, s ennek eredményeként igényes szakmai anyag született. Az egészségügy megújítása bázisaként azt a tényt tartották elsődlegesnek, hogy a beteg panaszával elsőként a háziorvosához fordul, tehát ezt a hálózatot kell megerősíteni. Létrehozták a szakmai kollégiumok rendszerét. A 35 szakmai kollégiumot a decentralizáció jegyében az orvosegyetemek közt fölosztották. Ezidőtájt alakultak egyetemi tanszékek, országos intézetek. Sajnos, a kezdeti sikerek után a fejlődés nem maradt egyenes irányú. A jelen feladatát kijelölve azt jegyezte meg, hogy korunk követelményeinek megfelelően kell fejleszteni a szakmai rendszert, amelyben az alapellátásban dolgozók feladata nem változott.

Végül Gógl doktor úr gratulált a díjazottaknak.

Prof. Dr. Hajnal Ferenc köszöntő szavaiban megemlékezett az egészségügyi rendszerváltás kezdeteiről, motivációjáról. Ez akkoriban ellátás egészét illetően valódi áttörés volt, a mintát az USA-beli tapasztalatok szolgáltatták. A szakmai kollégiumok, kamarák megszervezése a háziorvosi alapellátás önbecsülésének is jót tett, s nem utolsó sorban nemzetközi elismeréssel is járt. Ekkoriban jött létre a tutoriális posztgraduális képzés rendszere is.

Hajnal doktor úr a Kárpát-medencei együttműködést is méltatta, hozzátéve, hogy nemzetközi jelentőségű kezdeményezésről van szó. Végül Dr. Jávor András, egykori egészségügyi államtitkár akkoriban a népegészségügy fejlesztésében kifejtett tevékenysége előtt adózott tisztelettel.

Mindezek után következett a díjátadás. A díjakat, okleveleket Dr. Gógl Árpád és Prof. Dr. Hajnal Ferenc adta át.

AZ ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN – 2017. ̶  díjazottak:

Dr. Szabó Erika kárpátaljai családorvos (Salamon, Ungvári járás), fölterjesztői, méltatói: Salamon Község Tanácsa nevében Malinics Halina, polgármester; a KMKSZ Ungvári Járási Szervezete nevében Balogh Lívia, elnök;

Dr. Vojcek János felvidéki családorvos (Muzsla, Érsekújvári járás); fölterjesztői, méltatói: a LIMES - ANAVUM Regionális Honismereti Társulás nevében Dániel Erzsébet, elnök, PÁRKÁNY – NÁNA;

Dr. Koncz Gyula délvidéki családorvos (Péterréve, Óbecse község, Vajdaság); fölterjesztője, méltatója az óbecsei önkormányzat küldötte;

a magyarországi díjazott: Dr. Geiszelhardt Gábor tatabányai családorvos, az ő tevékenységét Tatabánya alpolgármestere, valamint Prof. Dr. Balogh Sándor méltatta;

ugyancsak magyarországi díjazott, házi gyermekorvos kategóriában: Dr. Altasch Rita, Újszilvás – Tápiógyörgye családorvosa; az ő laudációját Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete nevében mondta el;

AZ ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN – 2017 – Különdíj:

Dr. Hugyivár Imre felvidéki családorvos (Köbölkút, Nyitra megye) laudációját a Csemadok Köbölkúti Alapszervezet nevében Bolya Dudás Anita, elnök; Köbölkút polgármesteri hivatalának nevében Szőcs Ferenc polgármester jegyezte.

A díjátadó programját színezte Kuncz László versmondó, aki Ady Endre alkalomhoz illő verseit szavalta.

A díjátadó ünnepély állófogadással ért véget Prof. Dr. Balogh Sándor zárszava után, amelyben MÁOTE elnöke kifejezte köszönetét, megismételte jókívánságait, s reményének adott hangot a pályázat folytatását illetően.

kormany tamogatas

"ÉV CSALÁDORVOSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN" minden jog fenntartva